นายไกรสร  คงคา

ครูแผนกช่างยนต์

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ภาระงานนอกเหนือจากการสอน

กิจกรรม

รถ EV ที่มีขายในไทย