ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ครูอภิวัฒน์ อนุรักษ์ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ปรัชญา ภวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการฝึกฝน วิสัยทัศน์ ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชาการ

ครูอภิวัฒน์ อนุรักษ์

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

101 ม.1 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230

 032-697062

kesornsar19@gmail.com

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

245