ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ครูวรินทร สายสกล ครูประจำสาขาวิชาช่างยนต์ ปรัชญา ภวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการฝึกฝน วิสัยทัศน์ ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชาการ

นายวรินทร  สายสกล

ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

101 หมู่ 1 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

โทร : 0983759083

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

1363