สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

              วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
101 หมู่.1 ตำบาลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230

  032-697062

กิจกรรม

 

สถิติเยี่ยมชม

9