ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

รายงานผลการปฎิบัติงาน
บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

-คณะกรรมการฝ่ายปฎิบัติหน้าที่บริเวณหน้าประตูวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

-ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีบังคม ในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

-เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช ได้รวมทำบัญตักบาตร

-กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

-ปฎิบัติหน้าที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 

-แจกหน้ากากอนามัย ซิมการ์ดอินเทอร์เน็ตสำหรับเรียนออนไลน์ และอุปกรณ์เรียนฟรี

-จัดอุปกรณ์เรียนฟรี หน้ากากอนมมัยซิมการ์ดอินเทอร์เน็ตสำหรับเรียนออนไลน์

-พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

-ปฎิบัติหน้าที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer

-บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤตโควิด 19