รายวิชาโครงาน ภาคเรียนที่ 2/2564

สรุปโครงงาน ของสาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2/2564  แบ่งได้ 11 กลุ่ม โดยมีชื่อโครงงานดังต่อไปนี้ 

1.ปัจจัยและสาเหตุการออกกลางคัน ของนักเรียน นักศึกษาสาขาการบัญชี

เนื้อหาบทที่ 1-5

ภาคผนวกและคก.01-042.เฟอร์นิเจอร์ถังคลาสสิค

เนื้อหาบทที่ -5

ภาคผนวกและคก.01-04

3.สำรวจความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีในการเรียนออนไลน์ 

เนื้อหาบทที่ 1-5

4.เกมส์ซซ่อนศัพท์บัญชีหรรษาพาเพลิน

เนื้อหาบทที่ 1-5

ภาคผนวกและคก.01-045.ผลดับกลิ่นไร้สารเคมี

เนื้อหาบทที่ 1-5

6.เครื่องพ่นแฮลกอฮอล์อัตโนมัติ

เนื้อหาบทที่ 1-5 คก 01-04 7.สเปร์ดับกลิ่นฉี่น้องแนว

เนื้อหาบทที่ 1-5

ภาคผนวกและคก.01-04 และ IOC8.น้ำยาล้างจานจากกากกาแฟ

เนื้อหาบทที่ 1-5

ภาคผนวกและคก.01-04 และ  IOC

9.พัฒนาคุณภาพชาหอม

เนื้อหาบทที่ 1-5

ภาคผนวกและคก.01-04 และ IOC10.น้ำยาขจัดสนิมจากมะเขือเทศ

เนื้อหาบทที่ 1-5

ภาคผนวกและคก.01-0411.ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สาขาวิชาการบัญชี

เนื้อหาบทที่ 1-5

ภาคผนวกและคก.01-04