ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายงานผลการปฎิบัติงาน

บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

-ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือน ธันวาคม 2564

- ปฎิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือน ตุลาคม 2564