วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายฐิติปกรณ์ ภคุโล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายประพฤติ พฤศชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายอาทิตย์ ศุภมงคลสถาพร หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นายจเด็ด รัศมิทัต หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ว่าที่ร้อยตรีนฤพนธ์ ใหญ่ยงค์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมด้วยคณะครู ร่วมโครงการยกระดับนิเทศผู้เรียนฝึกอาชีพผ่านระบบโปรแกรมการรายงานฐานข้อมูลการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (DVE DATA) โครงการการประยุกต์การใช้โปรแกรม Microsoft office ในสำนักงาน โครงการพัฒนาทักษะการจัดทำข้อมูลการเรียนการสอน (ตารางสอน) ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมทองมงคล วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


chaiburin

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การบัญชี