วันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายอรุณ เกลื่อนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูนฤพนธ์ ใหญ่ยงค์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมด้วยคณะครู ร่วมประชุมหารือการจัดการศึกษาหลักสูตรแกนมัธยมศึกษา หลักสูตรทวิศึกษา และหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เพิ่มความรู้ในส่วนของวิชาชีพ ณ ห้องประชุมอาคารอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


development

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ