วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

101 ม.1 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230

032-697062

Prachuap02@vec.go.th

เพื่อนสมาชิก