ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของอาจารย์ฉัตรณรงษ์ เฉยกลิ่น ครูประจำสาขาวิชาช่างยนต์
           
   

นายฉัตรณรงษ์  เฉยกลิ่น

ครูประจำสาขาวิชาช่างยนต์

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

101 หมู่1 ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77230

กิจกรรม