นายฉัตรณรงษ์  เฉยกลิ่น

ครูประจำสาขาวิชาช่างยนต์

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

101 หมู่1 ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77230