“ภวนามยปัญญา” ปัญญาเกิดจากการฝึกฝน

นางสาวปิยวรรณ กระมุท (ครูหญิง)
ครูประจำสาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์

 063-081-1572

 peeyawankramoot559@hotmail.com

กิจกรรม

KMe : ออกแบบและรับผิดชอบโดยงานประชาสัมพันธ์ © ระบบบริหารจัดการสังคมฐานความรู้วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน