“ภวนามยปัญญา” ปัญญาเกิดจากการฝึกฝน
                 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
101 หมู่.1 ตำบาลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230

 032-697062

 Prachuap02@vec.go.th

กิจกรรม