“ภวนามยปัญญา” ปัญญาเกิดจากการฝึกฝน

       ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์ คำเกิ่ง 

        หัวหน้าสาขาวิชาตัวถังและสี

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
101 หมู่.1 ตำบาลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230

 032-697062

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

61