วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายฐิติปกรณ์ ภคุโล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายประพฤติ พฤศชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมมอบเกียรติบัตร ให้แก่สาขาวิชา ที่ผ่านการประเมินสาขาวิชาสีขาว ประจำเดือนพฤษภาคม ในการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โดมมงคลวิถี วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

Comment(s)

Create by :


chaiburin

Status : ผู้ใช้ทั่วไป
การบัญชี