วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายฐิติปกรณ์ ภคุโล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายประพฤติ พฤศชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมมอบเกียรติบัตร ให้แก่สาขาวิชา ที่ผ่านการประเมินสาขาวิชาสีขาว ประจำเดือนพฤษภาคม ในการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โดมมงคลวิถี วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


chaiburin

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การบัญชี