โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการสอน แบบบูรณาการ พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ และการบริหารจัดการข้อมูลด้วยระบบ RMS ณ ห้องประชุมทองมงคล วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

Comment(s)

Create by :


KruBle

Status : ผู้ใช้ทั่วไป
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์