โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการสอน แบบบูรณาการ พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ และการบริหารจัดการข้อมูลด้วยระบบ RMS ณ ห้องประชุมทองมงคล วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


KruBle

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์