✿✿✿ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์งานหลักสูตรการเรียนการสอนภายนอกสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ✿✿✿
         

 ✤ งานหลักสูตรฯภายนอกสถานศึกษา  ✤

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

101 หมู่.1 ตำบาลทองมงคล

อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230

กิจกรรม