“ภวนามยปัญญา” ปัญญาเกิดจากการฝึกฝน

ครูพิไลวรรณ จันทรวัฒนกิจ

ครูประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

082-5141515

กิจกรรม

KMe : ออกแบบและรับผิดชอบโดยงานประชาสัมพันธ์ © ระบบบริหารจัดการสังคมฐานความรู้วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน