ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่เว็บไซต์รวมผลงานของ ครูเชิดพงศ์ จันทรวัฒนกิจ ท่านสามารถเลือกดูหน้าเว็บอื่นๆ เพิ่มเติม จากเมนูนำทางด้านข้าง ครูอาธร  วิมลสุข เพื่อให้ชมหน้าเว็บเต็มประสิทธิภาพ แนะนำใช้ PC หรือ เครื่อง Labtop ในการเปิดหน้าเว็บ ครูอาธร วิมลสุข ***

นายเชิดพงศ์ จันทรวัฒนกิจ

หัวหน้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้า

 062-935-5656

กิจกรรม

KMe : ออกแบบและรับผิดชอบโดยงานประชาสัมพันธ์ © ระบบบริหารจัดการสังคมฐานความรู้วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน